Geometryczne pejzaże tylko pozornie są efektem pełnej, matematycznej kontroli nad dziełem. Artysta uwzględnia w swojej twórczości element przypadku. Geometrycznie rozwiniętą siatkę wypełnia kolorami, których dobór tylko częściowo podlega jego kontroli. Niektóre części obrazu są wypełniane kolorami w sposób losowy - rzut kostką lub monetą. Jednak mniej zdjęć jest wykonywanych przy użyciu losowej techniki. Z siatki pól mozaiki wyłaniają się specyficzne kształty, figury i widoki. Okazuje się, że tam, gdzie na obrazie występują elementy przedstawiające, przedmioty, artysta sam dobiera kolory.

GEOMETRYZACJA

Geometria towarzyszy mi od zawsze, zainspirowany malarstwem grupy De Stijl zacząłem malować pejzaże Karkonoszy kreskami poziomymi i pionowymi.
Z czasem zacząłem zagęszczać przestrzeń kolejnymi mniejszymi kwadratami i trójkątami, tworząc większe i bardziej pracochłonne obrazy.